MONTSUÑER
OBRES
NOTICIES
CONTACTE
APARELLADOR
SERVEIS
A Despatxos d'arquitectura
Recolzament en la redacció de projectes executius, sistemes constructius, detalls i solucions, càlcul d'estructures, amidaments i pressupostos.
Direccions d'obra. Facilitant al màxim la direcció de l'Arquitecte. Evitant desplaçaments inútils, gestionant i portant l'obra al dia. Sempre es respecten les idees i pensaments originals.

A Promotores i constructores
Direcció d'obra rigorosa.
Gestió i planificació de l'obra.
Recolzament tècnic.

A Autopromotors
Moltes vegades, la construcció d'un habitatge, per part d'una persona o d'una família, es converteix en un mal de cap degut al desconeixement del medi i a l'organització dels diferents agents que intervenen: arquitecte, arquitecte tècnic, coordinador de seguretat, ajuntament, companyies i industrials. La meva experiència em permet oferir un servei integral, des de l'assessorament a l'hora de comprar el terreny i concepció del projecte, passant per la gestió d'industrials i control econòmic fins a la recepció de l'habitatge.


Els meus serveis són flexibles i es poden ajustar a les necessitats del client. Des de la totalitat de l'obra a diferents parts de la mateixa: direcció com a arquitecte tècnic, projecte, gestió d'obra, control econòmic ... Sempre intentant aconsellar el que és millor per al client en cada moment.